בטיחות אש

כחלק ממתן שירותי הבטיחות, קבוצת שיא מעניקה שירותי בטיחות באש הכוללים:

 • הכנה תכניות בטיחות אש ואישורה ברשויות הכבאות.
 • הכנת תיקי שטח
 • הכנת תיק מפעל
 • הכנת סקרי סיכונים.
 • יעוץ ופיקוח בפרויקטים בתחום בטיחות אש.
 • ביצוע תוכנית מדידה למבנים ומערכות קימות
 • הכנת תכניות עדות 
 • הדרכות עובדים בנושא בטיחות באש- היפר קישור 

היתרונות שלנו בתחום בטיחות באש הינם:
 • זמינות
 • אחריות לקבלת אישור כיבוי אש.
 • עדכונים והחידושים בתקנות, ישירות מרשויות הכבאות.
 • ייעול השרות פתרון בעיות וביצוע מהיר
 • שירותי מהנדסים ויועצים עם ניסיון רב בתחום