יועץ/מהנדס בטיחות

מהנדס/ת בטיחות הינו תואר שני בלימודי תואר הנדסה.
בקבוצת שיא מערך מהנדסי ויועצי בטיחות מהשורה הראשונה בתחומם אשר נותנים מענה מקצועי יסודי ומקיף בנושאי בטיחות השונים 
ככלל מהנדסיועץ בטיחות אינו מקצוע או תפקיד שמוגדר בחוק או תקנות השייכים לתחום הבטיחות כמו מונחים כמו "ממונה בטיחות", "נאמן בטיחות" או "חברי ועדות בטיחות".

בתעשייה, כמו בגופים אחרים נוספים, ראו כי מהנדסי ויועצי הבטיחות של קבוצת שיא הינם פתרון מושלם להשלמת הידע המקצועי אותו נדרש מנהל הארגון ואו ממונה הבטיחות לתת בארגונו. ההשכלה וההכשרה המקצועית, בנוסף לניסיון וידע נרכש במגוון רחב של פעילויות החברה יצר מערך שלם של מומחים ומרכז ידע גדול אותו מתפעלים מהנדסי ויועצי שיא לטובת קידום הבטיחות אצל לקוחותינו.
גופים מסוימים, כמו רשויות מקומיות, משטרה, כיבוי אש וכד' שמתנים במסגרת ההנחיות הפנימיות שלהם קבלת חוות דעת/אישור של מהנדסיועץ בטיחות. מכיוון שתפקידיו וסמכויותיו אינן מוגדרות בחקיקה, קבוצת שיא מעמידה לרשות לקוחותיה מהנדס בטיחות  שהוא בעל מקצוע חיצוני שנלקח לייעץ להנהלת הארגון בהתאם לניסיון רב שנים ובעל כישורים והמוניטין שרכש בשטח. במקרה זה, שיא אחראית לבצע שיתוף פעולה בין מהנדס הבטיחות, ממונה הבטיחות והיועץ באופן שכל אחד יתרום מניסיונו לקבלת פתרונות אופטימאליים שניתן יהיה להציג במשותף בפני הנהלת הארגון וכל ארגון ואו רשות הדורשת מהנדס בטיחות . 
"מהנדס הבטיחות", "יועץ בטיחות" ו"יועץ בטיחות מוסמך" מאוזכר במספר תקנות הנוגעות לנושאים מסוימים שאינם משויכים לתחום בטיחות וגהות בתעסוקה, אלא לתחום בטיחות בכיבוי אש, במקומות ציבוריים (אספות), בריכות שחיה ומתקני ספורט. חלק מדרישות הרשויות המתייחסות למהנדסיועץ בטיחות:

-תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002
-הוראה 503 הכנת תיק שטח

-תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), התשמ"ט-1989

-תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד-2004
-הוראה 535 בטיחות אש באירועים ציבוריים

-בנוסף לכך, קיימים תקני בטיחות המאזכרים "יועץ בטיחות". לדוגמה: בתקן ישראלי - ת"י 5688 מוזכר "יועץ בטיחות לאירוע המוני" נאמר שם שהגדרת עיסוקו:
"כפי שייקבע בחוק רישוי עסקים (תיקון - אירועים המוניים)".גם לנושא זה טרם נקבעו הגדרות בתחיקה
קבוצת שיא מקדמת נושאי ליבה אלו במטרה להעלות את המודעות ולתת פתרון אופטימלי לסוגיות אל, במקביל לדרישות הרשויות לתחום פעילות זה.  
תחומי טיפול מהנדסי בטיחות שיא:

 • תיק מפעל
 • תיק חירום
 • אירועים המוניים
 • תוכנית לניהול בטיחות
 • בטיחות אש בתכנון מפעלים ומבנים חדשים ובשדרוג
 • תכנון מערכי בטיחות אש 
 • סקר מבנים
 • תכנית  שטח
 • תיק בטיחות -  רשות הכבאות
 • פתרונות עמידות אש מבנית  
 • יעוץ מערכות גילוי וכיבוי אש
 • יעוץ במערכות שחרור ושליטה בעשן
 • יעוץ לערכי התראה וכריזה
 • יעוץ למערכות אנרגיה חלופיות
 • סקרי סיכוני האש
 • סקרי בטיחות
 • פרויקט שיפור מתמיד
 • יעוץ ולווי פרויקטים בבטיחות התנהגותית