הכשרות לממוני בטיחות

שם הדרכה ימי כשירות מיגון מכונות 3 תחקור אירועי בטיחות 4 מדריך בטיחות מוסמך 5 ממונים על בטיחות אש 8 יום עיון התנהגות מבוססת בטיחות 1 האדרת ממונים 4 בטיחות במחסנים 1 רעש ואש 1 גזים ובטיחות 3 גז טבעי 4 היבטים משפטיים עבודה בגובה 1 בטיחות בזמן חירום ומלחמה 1 ארגונומיה ותנאים סביבתיים 1 מנהלי אירוע חומ"ס 2 בריאות תעסוקתית 1 אחריות מנהלים 1 בטיחות בחשמל 1 בטיחות אש והנהגות בחירום 1 חקירת אירועים וניתוח תאונות 1 שינוע חומ"ס 1 תרבות בבטיחות 2 קווי חיים 1 מידע על חומ"ס 1 איכות הסביבה 1 הגורם האנושי 1 שיטות וכלים יישומיים להעלאת רמת הבטיחות בארגון 1 בטיחות בפעולות אחזקה תעשייתיות 1

הכשרות לממוני בטיחות