אחריות מנהלים

אחריות מנהלים - מיועד למנהלים, אחראי משמרת 
       משך ההדרכה כ 8 - 4 שעות תלוי במקום/סוג העבודה.

נושאים בסיסים:

1.    אחריות משפטית בעבודה עם קבלני חוץ
       - כללי ניסוח
       - פרשנות מסמכים.
2.    פקודת הנזיקין נוסח חדש.
3.    אחריות מעביד.
4.    אחריות מעביד בעבודה עם קבלני משנה .
5.    חוק עונשין פסיקה רלוונטית
 

  •    ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
  •    קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה