אחריות מנהלים

אחריות מנהלים - מיועד למנהלים, אחראי משמרת 
       משך ההדרכה כ 8 - 4 שעות תלוי במקום/סוג העבודה.

נושאים בסיסים:

1.    אחריות משפטית בעבודה עם קבלני חוץ
       - כללי ניסוח
       - פרשנות מסמכים.
2.    פקודת הנזיקין נוסח חדש.
3.    אחריות מעביד.
4.    אחריות מעביד בעבודה עם קבלני משנה .
5.    חוק עונשין פסיקה רלוונטית
 

 •    ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •    קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

ארגונומיה לעובדי משמרות

ארגונומיה לעובדי משמרות – מיועד לעובדי יצור , מפעילים , עובדי כפיים
 משך ההדרכה כ 6 – 9 שעות.

נושאים בסיסים:

 •     מהי ארגונומיה ? 
 •     גורמי סיכון ארגונומיים
 •     הרמה נכונה של משאות 
 •     הרמת משאות מגובה נמוך
 •     ארגון נכון של סביבת עבודה 
 •     עמידה ממושכת
 •     עבודה בתנאי גהות שונים. 
 •      סיכוני ונזקי עבודה בישיבה ממושכת
 •     עבודה במשמרת לילה – פיזיולוגיה 
 •     השפעות עבודת הלילה על גוף האדם
 •     תכנון נכון של משמרות 
 •     שיפור השינה לאחר משמרת לילה
 •     סיכוני ונזקי עבודה בישיבה ממושכת
 
 •    ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •    קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

ארגונומיה משרדית

ארגונומיה לעובדי משרד – מיועד לעובדי משרד ולאנשי מחקר ופיתוח
 משך ההדרכה כ 4 – 2 שעות.

נושאים בסיסים:

 •      מהי ארגונומיה ? 
 •      עבודה מול מחשב 
 •      עבודה בתנאי גהות שונים. 
 •      סיכוני ונזקי עבודה בישיבה ממושכת
 •      סידור נכון של סביבת עבודה 
 
 •    ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •    קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

ארגונומיה

ארגונומיה – מיועד לעובדי יצור , מפעילים , עובדי כפיים
 משך ההדרכה כ 4 – 8 שעות.

נושאים בסיסים:

 •      מהי ארגונומיה ? 
 •     גורמי סיכון ארגונומיים
 •     הרמה נכונה של משאות 
 •     הרמת משאות מגובה נמוך
 •     ארגון נכון של סביבת עבודה 
 •     עמידה ממושכת
 •     עבודה בתנאי גהות שונים. 
 •      סיכוני ונזקי עבודה בישיבה ממושכת

 •     ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •     קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

בטיחות בחשמל

 בטיחות בחשמל - מיועד לחשמלאים , אנשי אחזקה.
       משך ההדרכה כ 4 - 8 שעות תלוי במקום העבודה.
נושאים בסיסים:

 •     חוק החשמל 
 •     סיכוני חשמל ושימוש נכון בו 
 •     הארקה - מטרות ודרישות 
 •     בדיקות כלי עבודה מטלטלים +רשימות תיוג .
 •     תאונות עבודה בחשמל 
 •     עזרה ראשונה לנפגעי חשמל

נושאים מורחבים: 
 •     תקנות ובטיחות גנראטורים מתח נמוך
 •     תקנות ובטיחות לוחות מתח נמוך.
 •     בטיחות במערכות אל פסק.
 •     בטיחות במתח גבוה.
 •     שיטות הגנה וההארקה ואמצעים למניעת התחשמלות לסוגיהם.
 •     תאים פוטו-וולטארים בטיחות ותקנות.
   
 •    ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •    קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

 

בטיחות במחסנים

 בטיחות במחסנים - מיועד לעובדי מחסן
       משך ההדרכה כ 6 - 2 שעות תלוי במקום העבודה.

נושאים בסיסים:

 •     עבודה בגובה.
 •     אחסנה נכונה: אריזה, קשירה.
 •     הרמה וטלטול.
 •     ריענון מלגזות אדם הולך.
 •     חשמל.
 •     תווי זיהוי.
 •     ציוד מגן אישי.
 
 •     ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •     קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

בטיחות כללית

הדרכת בטיחות כללית  – כלל העובדים 
 משך ההדרכה כ 5 – 3 שעות.

נושאים בסיסים:

 •     חוקים ותקנות.
 •     מושגי יסוד בבטיחות.
 •     עבודה בעש מזיק.
 •     סיכוני חשמל כולל ריתוך וחיתוך.
 •     עקרונות בטיחות באחזקה.
 •     שימוש נכון בציוד מגן אישי.
 •     הרמה וטלטול.

 •     ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •     קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

בטיחות לאנשי אחזקה

 בטיחות לאנשי אחזקה -מיועד לעובדי אחזקה טכנית.
       משך ההדרכה כ 4 - 8 שעות תלוי במקום העבודה.
נושאים בסיסים:

 •  חוקים ותקנות
 •  מושגי יסוד בבטיחות
 •  חומ"ס
 •  עבודה ברעש מזיק
 •  מיגון מכונות
 •  ציוד מגן אישי
 •  ארגונומיה
 •  עבודה על מכונות הברגה והשחזה

נושאים מורחבים: 
 •  חוק ותקנות בדבר מכונות שאינן מגודרות
 •  שיטות מיגון
 •  סיכונים טכניים  בפעולות בציוד בתנועה

 •    ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •    קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

בטיחות לעובדי משרד ומנהלה

 בטיחות לעובדי משרד - מיועד לעובדי משרד ומנהלה.
       משך ההדרכה כ 4 - 2 שעות תלוי במקום העבודה.

נושאים בסיסים:

 •     מושגי יסוד בבטיחות 
 •     ארגונומיה משרדית 
 •     בטיחות אש ומניעת דליקות 
 •     חשמל בסיסי 
 •     התנהגות בשעת חירום

 •     ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •     קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

כיבוי אש

כיבוי אש  - מיועד לכלל העובדים .
       משך ההדרכה כ 4 - 8 שעות תלוי במקום העבודה.

נושאים בסיסים:

 •     חוקים ותקנות בנושא בטיחות אש
 •     מהות האש ומאפייני סיכוני האש
 •     אמצעי כיבוי אשר מצויים במפעל/משרד והתאמתם 
לסוגי שריפות כולל הפעלת מטף.
 •     הסבר על מסכות עשן ומסננים ומנ"פ     
 •     הערכות למצבי חרום של שריפה
 •     תרגיל כיבוי אש באמצעות מטפה ע"י המשתתפים
 •     סימולציה – תרגול כיבוי אש עם אש חייה בסביבה 

 •     ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •     קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

מניעת הטרדה מינית

הדרכה זו מיועדת לכלל העובדים
משך ההדרכה כ-2 שעות אקדמיות
ישנן שתי אפשרויות להדרכה:

 •     ההרצאות מועברות על-ידי מומחיות למניעת הטרדה מינית בארגונים המלוות עובדות  
        ומקומות עבודה מזה שנים רבות.
 •     הרצאה המועברת על-ידי עורך דין הבקיא בלשון החוק.

 •     ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •     קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

מצבי חירום ומלחמה

ניהול מצבי חירום ומלחמה  – כלל העובדים , צוותי חירום
 משך ההדרכה כ 8 -16 שעות.

נושאים בסיסים:

 •     מהו מצב חירום
 •     מטה חירום 
 •     צוות חירום מקומי
 •     חפ"ק מטה החירום. 
 •     נוהלי חירום
 •     תרשים סכמתי של שלבי טיפול באירוע חירום 
 •     כוחות  חיצוניים  
 •     תקשורת / ומערכות  קשר
 •     ביצוע הערכת סיכונים ראשונית.
 •     טיפול ופינוי נפגעים.
 •     טיפול באירוע אש, שפך, חומ"ס, פיצוץ.
 •     ביצוע הערכת סיכונים משלימה.
 •      דוגמאות מצבי חירום
    
 •    ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •    קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

סיכוני בתי מלאכה

סיכוני בתי מלאכה - מיועד למסגרים ,רתכים ועובדי בתי מלאכה

       משך ההדרכה כ 8 - 4 שעות תלוי במקום/סוג העבודה.

נושאים בסיסים:

1.    כלי  עבודה  חשמליים  מטלטלים  

 •     הנחיות בטיחות לשימוש בכלים חשמליים  
 •     בדיקת  תקינות כלי העבודה  ( בתחום החשמל )
 •     מיגון  של  כלי העבודה  
 •     רעש 
 •     רעידות  
 •     ציוד  מגן  לעבודה  עם  כלי עבודה  חשמליים  
2.    כלי עבודה פניאומאטיים
 •     הנחיות בטיחות לשימוש בכלים פניאומאטיים
 •     תקינות כלי העבודה  
 •     מיגון  של  כלי העבודה  
 •       רעש 
 •     רעידות  
 •     ציוד  מגן  לעבודה  עם  כלי עבודה  חשמליים  
3.    כלי עבודה ידניים  
 •     הוראות  בטיחות  בעבודה  לשימוש בכלי  עבודה ידניים : 
משור  ,  פטיש , פלייר  , מספרי חיתוך, חולצים  גלגלי שיניים  

4.    סיכוני חשמל (כולל חיתוך).
5.    עבודה עם רעש מזיק. 
6.    שימוש נכון בציוד מגן אישי.

 
 •     ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •     קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

עובדי ניקיון

הדרכת בטיחות והיגיינה  – עובדי ניקיון
 משך ההדרכה כ 2 – 4 שעות.

נושאים בסיסים:

 •     מושגי יסוד בבטיחות 
 •     עבודה עם חומ"ס
 •     חשמל בסיסי 
 •     הרמת משאות 
 •     היגיינה אישית

 •     ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •     קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

עזרה ראשונה

קורס עזרה ראשונה - מיועד לכלל העובדים 
 משך ההדרכה כ 8 - 44 שעות תלוי במקום/סוג העבודה.

נושאים בסיסים:

 •     הבנת המצב הדורש החייאה
 •     החייאה בסיסית לב ריאה 
 •     תרגול החייאה 
 •     מצבי חירום החייאתיים 
 •     שטפי דם ותרגול .
 •     פגיעות אקלים .
 •     שברים ,פצעים , כוויות .
 •     חילוץ מתאונות 

    ניתן לבצע קורס מגישי עזרה ראשונה (תעודת הסמכה) 44 שעות לימוד בת 5 ימי הדרכה 
 •     ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •     קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

רעש מזיק-עבודה ברעש

רעש מזיק/עבודה ברעש  - מיועד לכלל העובדים בסביבה רועשת .
       משך ההדרכה כ 4 - 2 שעות תלוי במקום העבודה.

נושאים בסיסים:

 •     תקנות הבטיחות בעבודה.
 •     גהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש התשמ"ד - 1984 .
 •     עוצמת הרעש
 •     התמודדות עם רעש קבוע 
 •     רעש חריג
 •     אמצעי מיגון מפני רעש

 •     ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •     קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

תרגול מצב חירום

תרגול מצב חירום ומלחמה  – כלל העובדים , צוותי חירום
 משך ההדרכה כ 16 שעות כולל הכנה מקדימה.

נושאים:

 •     סיפור  המעשה  WORST CASE SENARIO 
 •     תיאור האירוע
 •     נתוני  אירוע  
 •     לקחים עיקריים נדרשים
 •     איסוף מידע
 •     הזעקת צוותי חירום
 •     ביצוע הערכת מצב
 •     תפיסת פיקוד ,ניהול אירועים
 •     הפעלת  ציוד ואמצעי חירום לטפול  באירוע 
 •     העברת  מידע למטה חירום 
 •     חילוץ ופינוי נפגעים
 •     הפעלת מערך חירום 
 •     יצוע הערכת מצב והערכת סיכונים
 •     הפעלת שיקול דעת לגבי פינוי עובדים
 •     הפעלת שיקול דעת לגבי משמעות השבתת המתקן או הפעלה חלקית.
 •     הפעלת שיקול דעת לפני ביצוע ניתוק מערכת החשמל
 •     ביצוע הערכת נזקים 
 •     פעולות  שיקום להחזרה לעבודה סדירה

 •     ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •     קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

נאמני בטיחות

נאמני בטיחות- מיועד בעיקר לעובדי אחזקה, תפעול וייצור 
משך ההדרכה 24 שעות לימוד אקדמאיות ( 3 מפגשים)

נושאים בסיסיים:

 •     מושגי יסוד בבטיחות
 •     עבודה עם חומרים מסוכנים
 •     שיטות כיבוי אש
 •     חשמל בסיסי
 •     התנהגות בשעת חירום ועזרה ראשונה
 •     זיהוי והערכת סיכונים

 •    ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •    קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה

עבודה בגובה/ ריענון עבודה בגובה

הדרכת עבודה בגובה מיועדת לעובדים/ות העובדים בגובה
משך ההדרכה 
ריענון עבודה בגובה- 8 שעות
הסמכה לעבודה בגובה- 16 שעות ( 2 מפגשים) 
נושאים בסיסיים:

 •     מבוא כללי
 •     הדרכה לעבודה מעל סולמות
 •     הדרכה מתוך במות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים
 •     הדרכה מעל פיגומים נייחים 
 •     הדרכה מתוך סלים להרמת אדם
 •     מעל גגות 
 •     הדרכה לעבודה מעל קונסטרוקציות ומשטחי עבודה
 •     הדרכה לעבודה במקום מוקף
 
 •    ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •    קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה 

ריענון מלגזות

הדרכת ריענון מלגזות מיועדת לבעלי רישיון על מלגזה
משך ההדרכה כ-4 שעות 

 •   ניתן להוסיף נושאים ולגרוע לפי דרישה ורלוונטיות 
 •    קיימות הדרכות ממוקדות לפי סביבת העבודה