img02

הדרכה

הדרכה

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות

לפרטים

View more
img16

גיוס ואיוש

גיוס ואיוש

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות

לפרטים

View more
img16

יעוץ

יעוץ

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות

לפרטים

View more

שירותי החברה

בטיחות

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות עצמאיות.

הנדסה

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות עצמאיות.

הדרכות

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות עצמאיות.

גיוס ואיוש

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות עצמאיות.

תשתיות

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות עצמאיות.

מוסדות ומשרדים

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות עצמאיות.

בנייה / הקמה

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות עצמאיות.

ייצור

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות עצמאיות.

כימית / פרמצבטיקה

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות עצמאיות.

למה שיא?

1

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה

שלוש חברות עצמאיות. כל אחת מהחברות מתמחה בתחומה עם נגיעה בתחומים

2

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה

שלוש חברות עצמאיות. כל אחת מהחברות מתמחה בתחומה עם נגיעה בתחומים

3

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה

שלוש חברות עצמאיות. כל אחת מהחברות מתמחה בתחומה עם נגיעה בתחומים

4

קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה

שלוש חברות עצמאיות. כל אחת מהחברות מתמחה בתחומה עם נגיעה בתחומים

חדשות

03.11.2016
קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות עצמאיות. כל אחת מהחברות מתמחה

בתחומה עם נגיעה בתחומים משותפים לחברות אחיות הנותנות יחדיו סל שירותים שלם ללקוחותיה. ייחודה ויתרונה של הקבוצה באה לידי ביטוי בשיתוף הפעולה והתמיכה הניהולית שמקבלות החברות מכל מנהליה. שיתוף פעולה זה נותן יתרון תפעולי ורעיוני עבור לקוחותיה ומאפשר מתן שרות ברמה טובה יותר.

25.11.2016
קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות עצמאיות. כל אחת מהחברות מתמחה

בתחומה עם נגיעה בתחומים משותפים לחברות אחיות הנותנות יחדיו סל שירותים שלם ללקוחותיה. ייחודה ויתרונה של הקבוצה באה לידי ביטוי בשיתוף הפעולה והתמיכה הניהולית שמקבלות החברות מכל מנהליה. שיתוף פעולה זה נותן יתרון תפעולי ורעיוני עבור לקוחותיה ומאפשר מתן שרות ברמה טובה יותר.

07.12.2016
קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות עצמאיות. כל אחת מהחברות מתמחה

בתחומה עם נגיעה בתחומים משותפים לחברות אחיות הנותנות יחדיו סל שירותים שלם ללקוחותיה. ייחודה ויתרונה של הקבוצה באה לידי ביטוי בשיתוף הפעולה והתמיכה הניהולית שמקבלות החברות מכל מנהליה. שיתוף פעולה זה נותן יתרון תפעולי ורעיוני עבור לקוחותיה ומאפשר מתן שרות ברמה טובה יותר.

18.12.2016
קבוצת שיא הינה חברה המאגדת בתוכה שלוש חברות עצמאיות. כל אחת מהחברות מתמחה

בתחומה עם נגיעה בתחומים משותפים לחברות אחיות הנותנות יחדיו סל שירותים שלם ללקוחותיה. ייחודה ויתרונה של הקבוצה באה לידי ביטוי בשיתוף הפעולה והתמיכה הניהולית שמקבלות החברות מכל מנהליה. שיתוף פעולה זה נותן יתרון תפעולי ורעיוני עבור לקוחותיה ומאפשר מתן שרות ברמה טובה יותר.